اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 کسب مدال طلای کمیته انفرادی و برنز کمیته انفرادی و همچنین کسب مدال نقره کاتای تیمی ،در چهارمین امپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
کسب مدال طلای کمیته انفرادی و برنز کمیته انفرادی و همچنین کسب مدال نقره کاتای تیمی ،در چهارمین امپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
پنجشنبه 19 مرداد 1396  9:58
 قابل توجه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای
قابل توجه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای
چهارشنبه 4 مرداد 1396  4:34
 زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
چهارشنبه 4 مرداد 1396  4:23