اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 بهار یک نقطه دارد، نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد. سال نو مبارک
بهار یک نقطه دارد، نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد. سال نو مبارک
پنجشنبه 26 اسفند 1395  11:14
 سومین جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان قزوین
سومین جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان قزوین
چهارشنبه 25 اسفند 1395  7:5