اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 بازدید سرپرست و هیات کارشناسی استان قزوین از مرکز علمی کاربردی خدمات واحد فنی دنده
بازدید سرپرست و هیات کارشناسی استان قزوین از مرکز علمی کاربردی خدمات واحد فنی دنده
پنجشنبه 27 آبان 1395  6:44
 برگزاری کلاس توجیهی کاروزی1و2 به تفکیک گروههای درسی
برگزاری کلاس توجیهی کاروزی1و2 به تفکیک گروههای درسی
دوشنبه 3 آبان 1395  9:34