اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 گزارش تصویری بازدید دانشجویان مقطع کاردانی فنی و مهندسی مرکز از شرکت اوژان صنعت
گزارش تصویری بازدید دانشجویان مقطع کاردانی فنی و مهندسی مرکز از شرکت اوژان صنعت
يکشنبه 30 خرداد 1395  10:21
 احراز رتبه نخست در رشته قرائت توسط دانشجو جناب آقای امیر امینی
احراز رتبه نخست در رشته قرائت توسط دانشجو جناب آقای امیر امینی
سه شنبه 18 خرداد 1395  10:48