اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 گزارش بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین جهت درس کاربینی
گزارش بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین جهت درس کاربینی
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395  7:9
 ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای سال 1395 آغاز شد.
ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای سال 1395 آغاز شد.
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  8:49
 قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید (ترم 942) رشته کامپیوترمقطع کارشناسی ناپیوسته:
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید (ترم 942) رشته کامپیوترمقطع کارشناسی ناپیوسته:
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395  8:58