اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 گزارش بازدید از پارک علم و فناوری گروه کامپیوتر مرکز علمی و کاربردی دنده
گزارش بازدید از پارک علم و فناوری گروه کامپیوتر مرکز علمی و کاربردی دنده
يکشنبه 29 آذر 1394  10:7
 برگزاری دعای پرفیض زیارت آل یاسین
برگزاری دعای پرفیض زیارت آل یاسین
سه شنبه 24 آذر 1394  10:8
 16 آذر روز دانشجو گرامی باد.
16 آذر روز دانشجو گرامی باد.
يکشنبه 15 آذر 1394  4:6
 بازدید درس کاربینی گروه کامپیوتر
بازدید درس کاربینی گروه کامپیوتر
سه شنبه 10 آذر 1394  7:6
1 2