اولین همایش کاربردی اشتغال فارغ التحصیلان علمی کاربردی (سال 90)